การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162797125
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-04
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 266 หน้า, 21 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WM141 ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย จิตเวชศาสตร์ การตรวจสัมภาษณ์
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช

มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016341 - ยืมได้
2 7016342 - ยืมได้
3 7016343 - ยืมได้
4 7016344 - ยืมได้
5 7016345 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กนิษฐา ทาหนัก
6 7016346 - ยืมได้
7 7019638 - ยืมได้
8 7019639 - ยืมได้
9 7019640 - ยืมได้
10 7019641 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1