โรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432802
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-29
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 296 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WV150 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก -- โรค -- การรักษา โสตศอนาสิกวิทยา
โรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก

กิติรัตน์ อังกานนท์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019361 - ยืมได้
2 7019362 - ยืมได้
3 7019363 - ยืมได้
4 7020165 - ยืมได้
5 7020166 - ยืมได้
6 7020167 - ยืมได้
7 7020168 - ยืมได้
8 7020169 - ยืมได้
9 7020170 - ยืมได้
10 7020171 - ยืมได้
11 7020172 - ยืมได้
12 7020173 - ยืมได้
13 7020174 - ยืมได้
14 7021686 - ยืมได้
15 7021687 - ยืมได้
16 7021688 - ยืมได้
17 7021689 - ยืมได้
18 7021690 - ยืมได้
19 7021691 - ยืมได้
20 7021692 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0