วิทยาการระบาดทางการพยาบาล = Epidemiology for nursing

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164433199
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-08
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 518 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WA105 ว234
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล ระบาดวิทยา
วิทยาการระบาดทางการพยาบาล = Epidemiology for nursing

สุพรรณี ธรากุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019341 - ยืมได้
2 7019342 - ยืมได้
3 7019343 - ยืมได้
4 7019344 - ยืมได้
5 7019345 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0