แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน

 • สถานะ: (1/29) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164294332
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อัสสัมชัญ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 240 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ม226น
 • Tags (หัวเรื่อง):
สตรีตั้งครรภ์ - - การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016525 - ยืมได้
2 7016526 - ยืมได้
3 7016527 - หนังสือสูญหาย
4 7016528 - ยืมได้
5 7016529 - ยืมได้
6 7016530 - ยืมได้
7 7016531 - ยืมได้
8 7016532 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วราภรณ์ บุญยงค์
9 7016533 - ยืมได้
10 7016534 - ยืมได้
11 7019141 - ยืมได้
12 7019142 - ยืมได้
13 7019143 - ยืมได้
14 7019144 - ยืมได้
15 7019145 - ยืมได้
16 7019146 - ยืมได้
17 7019147 - ยืมได้
18 7019148 - ยืมได้
19 7019149 - ยืมได้
20 7019150 - ยืมได้
21 7019151 - ยืมได้
22 7019152 - ยืมได้
23 7019153 - ยืมได้
24 7019154 - ยืมได้
25 7019155 - ยืมได้
26 7019156 - ยืมได้
27 7019157 - ยืมได้
28 7019158 - ยืมได้
29 7019159 - ยืมได้
30 7019160 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 1