สุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเซียล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432895
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 128 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WA100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
ประชากรและคุณภาพชีวิต สุขภาวะ -- ไทย
สุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเซียล

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019009 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0