การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล

 • สถานะ: (0/50) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432000
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 26 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: QV250 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
สารต้านจุลชีพ -- การใช้รักษา ยาสารต้านจุลชีพ -- การใช้รักษา
การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล

ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018888 - ยืมได้
2 7018889 - ยืมได้
3 7018890 - ยืมได้
4 7018891 - ยืมได้
5 7018892 - ยืมได้
6 7018893 - ยืมได้
7 7018894 - ยืมได้
8 7018895 - ยืมได้
9 7018896 - ยืมได้
10 7018897 - ยืมได้
11 7019422 - ยืมได้
12 7019423 - ยืมได้
13 7019424 - ยืมได้
14 7019425 - ยืมได้
15 7019426 - ยืมได้
16 7019427 - ยืมได้
17 7019428 - ยืมได้
18 7019429 - ยืมได้
19 7019430 - ยืมได้
20 7019431 - ยืมได้
21 1001179 - ยืมได้
22 1001180 - ยืมได้
23 1001181 - ยืมได้
24 1001182 - ยืมได้
25 1001183 - ยืมได้
26 1001184 - ยืมได้
27 1001185 - ยืมได้
28 1001186 - ยืมได้
29 1001187 - ยืมได้
30 1001188 - ยืมได้
31 1001189 - ยืมได้
32 1001190 - ยืมได้
33 1001191 - ยืมได้
34 1001192 - ยืมได้
35 1001193 - ยืมได้
36 1001194 - ยืมได้
37 1001195 - ยืมได้
38 1001196 - ยืมได้
39 1001197 - ยืมได้
40 1001198 - ยืมได้
41 1001199 - ยืมได้
42 1001200 - ยืมได้
43 1001201 - ยืมได้
44 1001202 - ยืมได้
45 1001203 - ยืมได้
46 1001204 - ยืมได้
47 1001205 - ยืมได้
48 1001206 - ยืมได้
49 1001207 - ยืมได้
50 1001208 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0