การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

 • สถานะ: (0/25) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161113902
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 299 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ
 • แผ จันทร์สุข, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013502 - ยืมได้
2 7013503 - ยืมได้
3 7013504 - ยืมได้
4 7013505 - ยืมได้
5 7013506 - ยืมได้
6 7013507 - ยืมได้
7 7013508 - ยืมได้
8 7013509 - ยืมได้
9 7013510 - ยืมได้
10 7013511 - ยืมได้
11 7013512 - ยืมได้
12 7013513 - ยืมได้
13 7013514 - ยืมได้
14 7013515 - ยืมได้
15 7013516 - ยืมได้
16 7015154 - ยืมได้
17 7015155 - ยืมได้
18 7015156 - ยืมได้
19 7016471 - ยืมได้
20 7017609 - ยืมได้
21 7018714 - ยืมได้
22 7018716 - ยืมได้
23 7020506 - ยืมได้
24 7021563 - ยืมได้
25 7021564 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0