อายุรศาสตร์ทันใจ

 • สถานะ: (0/23) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799723
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 566 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง การรักษาโรค การวินิจฉัยโรค
อายุรศาสตร์ทันใจ

มณฑิรา มณีรัตนะพร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศรีสกุล จิรกาญจนากร, บรรณาธิการ
 • นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018540 - ยืมได้
2 7018541 - ยืมได้
3 7018542 - ยืมได้
4 7018543 - ยืมได้
5 7018544 - ยืมได้
6 1000724 - ยืมได้
7 1000725 - ยืมได้
8 1000726 - ยืมได้
9 1000727 - ยืมได้
10 1000728 - ยืมได้
11 1000729 - ยืมได้
12 1000730 - ยืมได้
13 1000731 - ยืมได้
14 1000732 - ยืมได้
15 1000733 - ยืมได้
16 1000734 - ยืมได้
17 1000735 - ยืมได้
18 1000736 - ยืมได้
19 1000737 - ยืมได้
20 1000738 - ยืมได้
21 1000739 - ยืมได้
22 1000740 - ยืมได้
23 1000741 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0