การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163983398
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 276 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WA900 พ618ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริหารงานวิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018423 - ยืมได้
2 7018424 - ยืมได้
3 7018425 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0