การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

 • สถานะ: (10/26) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163983169
 • จำนวนการยืม: 10 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 467 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วราภรณ์ บุญเชียง, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018346 - ยืมได้
2 7018347 - ยืมได้
3 7018348 - ยืมได้
4 7018349 - หนังสือชำรุด
5 7018350 - ยืมได้
6 7018351 - ยืมได้
7 7018352 25 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นิสาชล สาท๊อก
8 7018353 29 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม บุณยาพร ญาณะเปียง
9 7018354 - ยืมได้
10 7018355 28 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ทิวาพร วงค์บุญเรือง
11 7018868 25 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัสศิริกาล เนตรบ้าง
12 7018869 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พิมลพรรณ เนียมหอม
13 7018870 - ยืมได้
14 7018871 1 ก.ย. 2023, 10:51 ระหว่างยืม จอมขวัญ วิวิตตา
15 7018872 28 ก.ย. 2023, 16:03 ระหว่างยืม สุนิตา ไลนอก
16 7018873 - ยืมได้
17 7018874 - ยืมได้
18 7018875 - ยืมได้
19 7018876 - ยืมได้
20 7018877 - ยืมได้
21 7020103 29 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กัญญารัตน์ คำปัน
22 7020104 23 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัณฑิรา ขันทะ
23 7020105 - ยืมได้
24 7020106 1 ก.ย. 2023, 10:51 ระหว่างยืม จอมขวัญ วิวิตตา
25 7020107 - ยืมได้
26 7020108 - ยืมได้
27 7020109 - หนังสือชำรุด
28 7020110 - ยืมได้
29 7020111 - ยืมได้
30 7020112 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 10