การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169311706
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 521 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WN206 ช153ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะสมองเสื่อม -- การวินิจฉัย การบันทึกภาพด้วยรังสีทางการแพทย์ -- การใช้วินิจฉัย การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia

ชนิสา โชติพานิช

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018320 - ยืมได้
2 7018321 - ยืมได้
3 7018322 - ยืมได้
4 7018323 - ยืมได้
5 7018324 - ยืมได้
6 7018711 - ยืมได้
7 7018859 - ยืมได้
8 7018860 - ยืมได้
9 7018861 - ยืมได้
10 7018862 - ยืมได้
11 1000399 - ยืมได้
12 1000400 - ยืมได้
13 1000401 - ยืมได้
14 1000402 - ยืมได้
15 1000403 - ยืมได้
16 1000404 - ยืมได้
17 1000405 - ยืมได้
18 1000406 - ยืมได้
19 1000407 - ยืมได้
20 1000408 - ยืมได้
21 1000409 - ยืมได้
22 1000410 - ยืมได้
23 1000411 - ยืมได้
24 1000412 - ยืมได้
25 1000413 - ยืมได้
26 1000414 - ยืมได้
27 1000415 - ยืมได้
28 1000416 - ยืมได้
29 1000417 - ยืมได้
30 1000418 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0