คู่มือการใช้ยาในเด็ก = Drug prescription in children

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164380875
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 176 หน้า, 15 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QV39 ค241
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก -- โรค -- การรักษาด้วยยา -- คู่มือ
คู่มือการใช้ยาในเด็ก = Drug prescription in children

พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ภัทร วิรมย์รัตน์, บรรณาธิการ
 • กุณฑล วิชาจารย์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017629 - ยืมได้
2 7017630 - ยืมได้
3 7018309 - ยืมได้
4 7018310 - ยืมได้
5 7018311 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0