การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ = Strategic health management

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164781085
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คลังนานาวิทยา
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 160 หน้า, 21 cm. (160 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: W84 ช151ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021316 - ยืมได้
2 7021317 - ยืมได้
3 7021318 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0