ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161133337
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-18
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 26 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WS420 ร242ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
ทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิด -- การประเมินสุขภาพ ทารกแรกเกิด -- การส่งเสริมสุขภาพ
ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ

รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ

ผู้แต่งร่วม

 • ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017600 - ยืมได้
2 7017601 - ยืมได้
3 7017602 - ยืมได้
4 7018290 - ยืมได้
5 7018291 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0