วัสดุเย็บแผลและกาวทาปิดแผลในหัตถการทางสูติ-นรีเวชกรรม

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799761
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 96 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WQ400 ว218
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา เทคนิคการเย็บแผล
วัสดุเย็บแผลและกาวทาปิดแผลในหัตถการทางสูติ-นรีเวชกรรม

วิทยา ถิฐาพันธ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017582 - ยืมได้
2 7017583 - ยืมได้
3 7017584 - ยืมได้
4 7018192 - ยืมได้
5 7018193 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0