กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory Medicine Case-based Practice in Modern Medicine

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164431492
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-29
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เทพเพ็ญวานิสย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 670 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ก17
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วย -- การดูแล อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง ผู้ป่วยของโรงพยาบาล การบริการ
กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory Medicine Case-based Practice in Modern Medicine

พจมาน พิศาลประภา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ธันยชัย สุระ, บรรณาธิการ
 • กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, บรรณาธิการ
 • สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018153 - ยืมได้
2 7018154 - ยืมได้
3 7018155 - ยืมได้
4 7018156 - ยืมได้
5 7018157 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0