การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162233791
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 258 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WT141 ผ19ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย ผู้ใหญ่ -- สุขภาพและอนามัย -- การประเมิน ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- การประเมิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018108 - ยืมได้
2 7018109 - ยืมได้
3 7018110 - ยืมได้
4 7018111 - ยืมได้
5 7018112 - ยืมได้
6 7021496 - ยืมได้
7 7021497 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0