การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง

 • สถานะ: (6/13) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799655
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-11
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 215 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ทารก -- การดูแล
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง

วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, บรรณาธิการ
 • สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016980 - ยืมได้
2 7016981 - ยืมได้
3 7016982 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
4 7016983 - ยืมได้
5 7016984 - ยืมได้
6 7016985 - ยืมได้
7 7016986 - ยืมได้
8 7016987 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ภัทรานิษฐ์ จองแก
9 7016988 - หนังสือชำรุด
10 7016989 20 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
11 7017931 - หนังสือชำรุด
12 7017932 25 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม วรนันท์ หน่อแก้ว
13 7017933 - ยืมได้
14 7017934 27 ก.พ. 2024, 17:41 ระหว่างยืม วิรัลพัชร สิทธิกรม
15 7017935 27 ก.พ. 2024, 15:45 ระหว่างยืม วทันยา ถาลีลาด
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 6