เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

 • สถานะ: (2/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745337152
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 240 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WA308 ส87ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine

สรญา แก้วพิทูลย์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วิชาแพทยศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017840 - ยืมได้
2 7017841 - ยืมได้
3 7017842 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
4 7017843 30 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
5 7017844 - ยืมได้
6 7017845 - ยืมได้
7 7017846 - ยืมได้
8 7017847 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 2