การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล = Fundamentals of nursing : nursing practice

 • สถานะ: (2/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168212189
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-31
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: งานตำราและวารสาร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 383 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY101 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล การดูแลด้านการพยาบาล กระบวนการทางการพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล = Fundamentals of nursing : nursing practice

อัจฉรา พุ่มดวง, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021248 29 ก.ย. 2023, 08:43 ระหว่างยืม อารี พะแนะ
2 7021249 - ยืมได้
3 7021250 - ยืมได้
4 7021251 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พักตรวิภา ตันเจริญ
5 7021252 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 2