เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: สธ.0203/1 ก277
เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000954 - ยืมได้
2 4000955 - ยืมได้
3 4000956 - ยืมได้
4 4000957 - ยืมได้
5 4000958 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0