หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 0/3
หนังสือมาใหม่

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162791260
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง 0/15
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง

ผู้แต่งหนังสือ: วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162799655
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ระบบการเคลื่อนไหว = Locomotive System 0/12
หนังสือมาใหม่

ระบบการเคลื่อนไหว = Locomotive System

ผู้แต่งหนังสือ: ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163614747
เลขเรียก:
 • NLM - QS4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19

ผู้แต่งหนังสือ: จาง เหวินหง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161834722
เลขเรียก:
 • NLM - WC501
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

จริยธรรมทางการพยาบาล 0/5
หนังสือมาใหม่

จริยธรรมทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740338819
เลขเรียก:
 • NLM - WY85
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์ 4/60
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา ศรีสวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339250
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือสำหรับผู้อบรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ ฉบับปรับปรุง 2554 : Module B มาตรการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัด 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือสำหรับผู้อบรมการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ ฉบับปรับปรุง 2554 : Module B มาตรการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและบำบัด

ผู้แต่งหนังสือ: พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161108885
เลขเรียก:
 • NLM - WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ 0/2
หนังสือมาใหม่

กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ

ผู้แต่งหนังสือ: ชุลี โจนส์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747533866
เลขเรียก:
 • NLM - WG166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล 2/7
หนังสือมาใหม่

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: จันทร์เพ็ญ สันตวาจา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9744658045
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563) 0/2
หนังสือมาใหม่

จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563)

ผู้แต่งหนังสือ: โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9789742969264
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Evidence - Based physical examination : best practices for health and well-being assessment 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - Based physical examination : best practices for health and well-being assessment

ผู้แต่งหนังสือ: Kate, Gawlik, editor
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826164537
เลขเรียก:
 • NLM - WB141.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia 0/30
หนังสือมาใหม่

การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia

ผู้แต่งหนังสือ: ชนิสา โชติพานิช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169311706
เลขเรียก:
 • NLM - WN206
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิธร ชิดนายี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

กระดูกหักและข้อเคลื่อน = Fracture and dislocation 0/3
หนังสือมาใหม่

กระดูกหักและข้อเคลื่อน = Fracture and dislocation

ผู้แต่งหนังสือ: ไพรัช ประสงค์จีน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9740324348
เลขเรียก:
 • NLM - WE175
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 0/1
หนังสือมาใหม่

การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ผู้แต่งหนังสือ: รังสิยา นารินทร์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163982827
เลขเรียก:
 • NLM - WY115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ศัลย์เสวนา surgical forum Vol 2 : Best surgical practices and management of complications 0/2
หนังสือมาใหม่

ศัลย์เสวนา surgical forum Vol 2 : Best surgical practices and management of complications

ผู้แต่งหนังสือ: พุฒิศักดื์ พุทธวิบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162712999
เลขเรียก:
 • NLM - WO140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องไส้เลื่อน 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องไส้เลื่อน

ผู้แต่งหนังสือ: จุมพล วิลาศรัศมี, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162794254
เลขเรียก:
 • NLM - WI950
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745069824
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Dosage Calculations Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Dosage Calculations Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: James Keogh
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071602853, 0071602852
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่เข้ารับการผ่าตัด = Perioperative medical care 0/5
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่เข้ารับการผ่าตัด = Perioperative medical care

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789744667380
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

คู่มือการใช้ยาในเด็ก = Drug prescription in children 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือการใช้ยาในเด็ก = Drug prescription in children

ผู้แต่งหนังสือ: พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164380875
เลขเรียก:
 • NLM - QV39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

แค่เปลี่ยนที่ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ 1/1
หนังสือมาใหม่

แค่เปลี่ยนที่ใจ ทำอะไรก็สำเร็จ

ผู้แต่งหนังสือ: ราช รามัญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165786676
เลขเรียก:
 • NLM - BF637.S8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล 0/15
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163981486
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ยาสำหรับความดันเลือดสูง 0/10
หนังสือมาใหม่

ยาสำหรับความดันเลือดสูง

ผู้แต่งหนังสือ: ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163828569
เลขเรียก:
 • NLM - WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 5/23
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742911539, 9742911533
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

กึ่งศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ ครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2506 - 2556 0/1
หนังสือมาใหม่

กึ่งศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ ครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2506 - 2556

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ.0203.082
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ 0/13
หนังสือมาใหม่

ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ

ผู้แต่งหนังสือ: วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740329213
เลขเรียก:
 • NLM - QY400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การจัดการความรู้ 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความรู้

ผู้แต่งหนังสือ: วิมล โรมา, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616110789
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป = OB-GYN for general physicians 2/15
หนังสือมาใหม่

สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป = OB-GYN for general physicians

ผู้แต่งหนังสือ: ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162234095
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล 0/50
หนังสือมาใหม่

การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164432000
เลขเรียก:
 • NLM - QV250
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us