หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก 0/3
หนังสือมาใหม่

ยากับโรคที่พบบ่อยในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: กุสาวดี เมลืองนนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746386319
เลขเรียก:
 • NLM - WS200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ 1/5
หนังสือมาใหม่

กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา ไทยวงษ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165727747
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์ (สำหรับแพทย์จบใหม่) 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์ (สำหรับแพทย์จบใหม่)

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา กาศลังกา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - W32.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา (กลศาสตร์) = University physics with modern physics 0/1
หนังสือมาใหม่

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา (กลศาสตร์) = University physics with modern physics

ผู้แต่งหนังสือ: ยัง, ฮิวจ์ ดี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162820205
เลขเรียก:
 • LC - QC21.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice 0/3
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common medical problems in modern-day practice

ผู้แต่งหนังสือ: อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164430259
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Primer on medicine 0/3
หนังสือมาใหม่

Primer on medicine

ผู้แต่งหนังสือ: รัตตะพล ภัคโชตานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035788
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine 0/40
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ = Geriatric Medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97861681396XX
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing care of patients with shock 0/4
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing care of patients with shock

ผู้แต่งหนังสือ: วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167687353
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167372877
เลขเรียก:
 • LC - KPT1710
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Clinical reasoning & decision making in hematology 0/14
หนังสือมาใหม่

Clinical reasoning & decision making in hematology

ผู้แต่งหนังสือ: นภชาญ เอื้อประเสริฐ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164074071
เลขเรียก:
 • NLM - WH120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล 0/3
หนังสือมาใหม่

การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: รวมพร คงกำเนิด
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168012031
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ลมหายใจแห่งความสำเร็จ 0/1
หนังสือมาใหม่

ลมหายใจแห่งความสำเร็จ

ผู้แต่งหนังสือ: ภคพร สุขศิริ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160827022
เลขเรียก:
 • LC - BF637.S8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : การดูแลแบบบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา ร้อยนาค
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164291140
เลขเรียก:
 • NLM - WI100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเด็ก 0/9
หนังสือมาใหม่

การบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164074224
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย 0/10
หนังสือมาใหม่

การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย

ผู้แต่งหนังสือ: รุจา ภู่ไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746613235
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์ (สำหรับแพทย์จบใหม่) 0/15
หนังสือมาใหม่

คู่มือการจัดการคดีทางการแพทย์ (สำหรับแพทย์จบใหม่)

ผู้แต่งหนังสือ: อนุชา กาศลังกา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - W32.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560 0/1
หนังสือมาใหม่

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาท Approach to neurological disorders 0/33
หนังสือมาใหม่

การตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาท Approach to neurological disorders

ผู้แต่งหนังสือ: อาคม อาราวิชานนท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616902793
เลขเรียก:
 • NLM - WL141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2554 0/1
หนังสือมาใหม่

บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2554

ผู้แต่งหนังสือ: วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748230528
เลขเรียก:
 • NLM - W32.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็ก 0/7
หนังสือมาใหม่

ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163616999
เลขเรียก:
 • NLM - WS320
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

14 ลีลาแก้ปวดหลัง 0/2
หนังสือมาใหม่

14 ลีลาแก้ปวดหลัง

ผู้แต่งหนังสือ: ฉัตรริษา ศรีสานติวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 97861652290524
เลขเรียก:
 • NLM - WE720
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การสื่อสารสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ 0/15
หนังสือมาใหม่

การสื่อสารสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163142429
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice 0/5
หนังสือมาใหม่

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พรศิริ พันธสี
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786117089046
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563 0/1
หนังสือมาใหม่

คู่มือเวชศาสตร์ป้องกันโรคหัวใจ 2563

ผู้แต่งหนังสือ: Fazio, Sergio., et al.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169353225
เลขเรียก:
 • NLM - WG210
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางการจ่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการจ่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741959181
เลขเรียก:
 • NLM - WB330
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 0/1
หนังสือมาใหม่

การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ความรุนแรงต่อสตรีตั้งครรภ์ = Violence against pregnant women 0/3
หนังสือมาใหม่

ความรุนแรงต่อสตรีตั้งครรภ์ = Violence against pregnant women

ผู้แต่งหนังสือ: นันทนา ธนาโนวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167070919
เลขเรียก:
 • NLM - WQ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา 0/2
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำในองค์การสถานศึกษา

ผู้แต่งหนังสือ: สุนทร โคตรบรรเทา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162105111
เลขเรียก:
 • LC - HD37
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us