© - - - copyright BCNC- - -©

พระราชประวัติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


Language ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
ขณะนี้เวลา
หน้าแรก
ประวัติและความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ฯ
นโยบาย วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ฯ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบบุคลากร
บรรยากาศ วิทยาลัยฯ
แผนที่ วิทยาลัยฯ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ศูนย์บริการดาวน์โหลด
กลุ่มงานภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
MIS : ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
KM : ระบบการจัดการความรู้
 
Proquest Nursing Data
E-learning : ระบบสื่อการเรียนการสอน
Library : ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
E-Gov : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
JOB BCNC : ข่าวรับสมัครงาน
Flowchart : แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ
Virus Protect : ป้องกันภัยจากไวรัส
Video Conference : ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Social Network BCNC

facebook.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ  twitter.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
hi5.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ  myspace.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
youtube.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ  google.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

ชอบเว็บวิทยาลัยฯใหม่นี้หรือไม่

      ชอบ
      เฉยๆ
      ไม่ชอบ
      ควรปรับปรุง
     
      แสดงผล Poll ทั้งหมด
ประสิทธิภาพของระบบ
BCNC Information System : ระบบประเมินประสิทธิภาพของสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

Link วิทยาลัยพยาบาล

Link น่าสนใจวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    
คำแนะนำ :หากเปิดไฟล์ไม่ได้ให้ดาวน์โหลดโปรรแกรม Google Chrome นี้และติดตั้งใช้แทน Internet Explorer)
 
 
 
       
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 

   
 
 
การเตรียมพร้อม ก่อนการก้าวเข้าสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

 
 
 
   
 
 
dz
1
123
 

ข่าวรับสมัครงานและจัดซื้อจัดจ้าง
123
 
   
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหอประชุมจิตติมา(บริเวณที่จำหน่ายอาหาร) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

นานาสาระ
 
ไส้เลื่อนโรคพึงระวัง!!
เอกสารความรู้การให้การดูแลผุ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กำจัดวันแห่งความโศกเสร้าในเดือนวันแห่งความรัก 55
testtt
ดาวน์เอกสารโหลดคู่มือการใช้ห้องสมุด
หน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาล
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
8 ข้อลดความอ้วนในที่ทำงาน
กินอย่างไรไม่เสี่ยงมะเร็ง
ชนะใจตนเอง
การปรับตัวปรับใจกับชีวิตใหม่ใน วพบ.ชม
ผลของตัวแบบที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลก่อนการศึกษา
การปรับตัวปรับใจกับชีวิตใหม่ใน วพบ.ชม
born to be a nurse complete 1
3 วิธีสร้างเสริมสุขภาพดี
ดูแลสุขภาพ สุขบัญญัติ 10 ประการ
โรควัณโรค
ประเมินอ้วนด้วยตัวเอง
พฤติกรรมอันตราย จากการขับรถบนถนน
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 (Influenza A H1N1)
ไข้เลือดออก มหันตภัยร้ายหน้าฝน
8 วิธี การออกกำลังกายสมอง
อยากสมองดี..เรียนเก่ง ทำได้ด้วยตัวเอง
 


ภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมบริการชุมชน หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่
กิจกรรมวันลอยกระทง ๒๕๕๕
อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฯร่วมกันบริจาคโลหิต
ลูกเสือวิสามัญ สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ร่วมกิจกรรม วางพวงมาลาและราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดศรีมุงเมือง ต.วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.
คณะอนุกรรมการประจำสถาบันสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
Cowboy's Night
ประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๕๕
ตรวจสุขภาพ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำปี ๒๕๕๕
ทำบุญประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเครือข่าย
กิจกรรมมินิมาราธอนและมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ สถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้(การจัดการความรู้)
ออกหน่วยแพทย์ชุมชนเคลื่อนที่
ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อาจารย์ดีเด่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555
พิธีมอบตะเกียงฟลอเรนท์ ไนติเกล 22 มิถุนายน 2555
 

 
Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125
sansine1@hotmail.com::::